Śpiewnik
WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA
 
 
Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie
Wśród okrzyków i radości
wysławiajcie Go

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas
Jesteśmy Jego ludem
Jesteśmy Jego własnością

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego Chwalcie Pana dziś

3. Albowiem dobry jest Pan. Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan. Jego wierność przez pokolenia.

POWRÓT