Śpiewnik
WIELKI JEST PAN I GODZIEN CHWAŁY

Wielki jest Pan i godzien chwały
A wierność Jego niezgłębiona /x2
Chcę Cię wywyższać Boże mój Królu x2
I błogosławić Imię Twe na wieki x2
Na wieki
Głoszę wspaniałą chwałę majestat x2
I rozpowiadam cuda Twe wśród ludzi x2
Wśród ludzi
Niechaj Cię wielbią Panie Twe dzieła x2
I święci Twoi niech Cię błogosławią x2
Błogosławią

POWRÓT