Śpiewnik
TYŚ JEST ŚWIĘTY

Tyś jest święty
Tyś potężny
Tyś jest godzien by dać Ci cześć
Chce Cię słuchać
Iść za Tobą
Chce Cię kochać po wszystkie dni

(panowie)
Będę śpiewał uwielbiał
Boga który jest królem
Chce go kochać, wywyższać
Pokłon oddać przed tronem

(panie)
Tyś pokoju Pan, tyś królów Król,
Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest,
Emanuel, Twoje Imię jest,
Tyś pokoju Pan, tyś Barankiem jest.
Żywym Bogiem Tyś, w Tobie łaska ma,
Ty królujesz aż po wieczny czas,
Tyś alfa omega, początek, koniec,
Zbawiciel, przyjaciel,
Tyś mesjasz mój Bóg.

(razem)
Tyś pokoju Pan i Tobie daje życie me

POWRÓT