Śpiewnik
SPÓJRZ

Nim powstał czas - Ty byłeś
Z ciszy nas zrodził Twój gest
Odwieczne Słowo Miłość
W mej duszy Twój szept

Ty widzisz me upadki
Na barkach Twych spoczął mój grzech
Ten krzyż niesiesz wciąż od nowa
A w duszy mej śpiew

Ref.:
(że) Jedno, co wiem
Co sens ma dziś tu
To złożyć dziś serce me.
U Twych, Panie, stóp.

Wpatruję się w Twe zbawienie.
Duch Święty ożywia mnie
Chcę iść drogą Twych obietnic.
A w duszy mej śpiew.

Więc spójrz - Jak stoję tu wznosząc ręce
By móc dosięgnąć łaski Twej.
Więc spójrz - w tych dłoniach jest moje serce
Weź, zmień je, jak chcesz

POWRÓT