Śpiewnik
RADUJE SIĘ DUSZA MA
Raduje się dusza ma
Wielbi Pan Swego
Będę Ci śpiewał z całej siły
Sławić Cię będę za Twe dzieła
Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje Imię
Jest miłosierny Pan zastępów
Moc Jego ramienia nad Swym ludem.
Pan mój Zbawca.

POWRÓT