Śpiewnik
PRZYJDŹ JEZU, PRZYJDŹ
Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś,
Do naszych serc, do naszych dni. /x2
Niech spłynie Twoja łaska
I niech wypełni mnie,
Bo nadszedł czas,
By cały świat poznał Cię.
Tyś Królem jest /x2 Wołamy przyjdź! /x2

POWRÓT