Śpiewnik
POWIETRZEM MOIM JEST

Powietrzem moim Jest x2
Obecność twoja Święta w sercu mym
powszednim chlebem mym x2
Twe żywe słowo dane mi dziś
Bez Ciebie nie mogę już żyć
Dla Ciebie me serce chce bić

POWRÓT