Śpiewnik
NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ
 
 
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, Tylko Jezus Panem jest.

POWRÓT