Śpiewnik
NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA
Niechaj miłość Twa
Jak potężna fala
Spłynie tu,
Przez łaski Twej zdrój fis
Chryste Dotknij Mnie..

POWRÓT