Śpiewnik
NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH
Niech Twój Święty Duch,
dziś przeniknie mnie.
I niech zawsze już
gości w duszy mej.

I niech spadnie deszcz
błogosławieństw Twych!
Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty, przyjdź!

Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.

I niech spadnie deszcz...

POWRÓT