Śpiewnik

 

NASZ BÓG JEST Z NAMI

Nasz Bóg jest z nami, opuścił tron,
Ubogim dany, w ich sercach ma dom
Tu być chciał, sam się dał
Bo miłość chce zawsze być blisko
Chleba smak, święty znak
To On, Emanuel

POWRÓT