Śpiewnik
MÓW DO MNIE PANIE
Mów do mnie, Panie,
chcę słyszeć Ciebie.
Przyjąć od Ciebie,
co masz dla mnie.
Nie chcę się chować,
lecz w Tobie skryć.
W cieniu Twym Panie,
chcę iść.

Ref.:
Święty, potężny jesteś
Panie nasz.
Przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce, nie dzięki nam samym.

POWRÓT