Śpiewnik
JESTEŚMY JEDNYM CIAŁEM W CHRYSTUSIE

Jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie
chociaż tak wielu nas jest.

Ref: Jezus jedną wiarę daje nam,
i w niej łączy wszystkich w nas,
Jedną nadzieje daje nam. Jedyny ojca syn.

POWRÓT