Śpiewnik
JESTEŚ KRÓLEM

Jesteś królem, /2X
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go

POWRÓT