Śpiewnik
DZIĘKI CI ZA KRZYŻ TWÓJ

Dzięki Ci za Krzyż Twój,
Że za cenę Twojej Krwi,
Pokonujesz każdy grzech
Miłością Swą,
Cudowną łaska Swą.

Dzięki Ci za Miłość,
I za gwoździ krwawy ślad,
Dłonie Twe uniosły mnie,
Obmyły mnie,
W przebaczenie wtulam się.

Wielki jest nasz Pan,
W blasku ma Swój tron,
Na Króla mego serca też,
Dziś koronuję Cię.
Wywyższony bądź,
Jezu, Boże mój.
Ukrzyżowany nieba Skarb,
Barankowi cześć! /x2

POWRÓT