Śpiewnik

PRZED TRONEM TWYM

Przed tronem Twym stoimy              

Wpatrzeni w Twej miłości blask        

Do Ciebie Panie podobni              

Stajemy się widząc Twą twarz /x2

 

Ref.: Chwała Twa wypełnia nas,                

Obecności Twojej blask.                

Gdy wielbimy Ciebie, wiem            

Jesteś tu.    

                        

Chwała, cześć      

Mądrość, moc, błogosławieństwo

Na wieki, na wieki

POWRÓT