Śpiewnik

JEZUS NAJWYŻSZEJ GODZIEN CHWAŁY

Jezus najwyższej godzien chwały,

Jezus najwyższej godzien czci,

Jego imię jest ponad wszystko,

Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go.

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,

Na imię Jezus każdy skłoni się,

I każdy język wyzna,

że to Chrystus, Boży Syn.

Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd!

 

Ref.: Wszelka władza i moc i majestat,

Są w rękach Twych, są w rękach Twych,

Tak! Władza i moc, i majestat,

Są w rękach Twych, są w rękach Twych,

Tyś Pan i Król, Boży, jedyny Syn.

POWRÓT