Śpiewnik

MATKA, KTÓRA POD KRZYŻEM STAŁA

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
Powierz się Matce.
Kiedy rozpacz rozpiera twe serce
Ofiaruj się Jej.

Matce, która pod krzyżem stała,
Matce, która się z Synem żegnała.
Która uczyć cię będzie pokory,
Cierpienie znieść ci pomoże.
Matka, która pod krzyżem stała,
Matka, która się z Synem żegnała
Która Cie będzie uczyć pokory,
Cierpienie znieść ci pomoże.

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, powierz się Matce.
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, ofiaruj się Jej.

3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce.
Gdy w twym serce znów gości trwoga, ofiaruj się Jej.

POWRÓT