Śpiewnik

JESTEŚMY TWYMI DZIEĆMI

Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie
Miłości, która trwa
Dobroci nieskończonej, łaski i nadziei
Na wybawienie

Ref . Zbawiciel, On porusza góry 
On może wybawić mnie            
Może wybawić mnie                 
Na zawsze sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć
 
2.Weź mnie jakim jestem z mym grzechem i mym lękiem
Wypełnij życie me - Tobie się oddaję,
Całą moją wiarę- oddaję Tobie
 
Chcę być światłem, aby poznał świat – Ciebie
Wielki Królu, Zbawicielu nasz - Jezu