Śpiewnik
DUCHU ŚWIĘTY OGARNIJ MNIE

Duchu Święty ogarnij mnie,
otwórz oczy mego serca, napełnij miłością
Duchu Święty ja kocham Cię,
niech Twa święta wola spełnia się.

POWRÓT