Śpiewnik

KIEDY CICHNIE GWAR

Kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się,
wtedy szukam Cię, chcę Ci przynieść coś,
co wartościowe jest, co ucieszy Cię.
Chcę dać Ci więcej, niż pieśń, bo wiem,
że śpiew nie jest tym, czego ode mnie chcesz.
Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozorów
spraw, Ty patrzysz w duszę mą.

ref. Powracam znowu, by wielbić Ciebie,
by wywyższać Cie, wywyższać Ciebie wciąż.
Przepraszam Ciebie za moje grzechy,
chcę wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. x2

POWRÓT