Śpiewnik

PODNIEŚ MNIE JEZU

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia

Amen

POWRÓT