Śpiewnik

BO JAK ŚMIERĆ

Bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol

Żar jej to żar ognia

płomień pański

wody wielkie nie zdołają ugasić miłości

nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

POWRÓT