Śpiewnik

BĘDZIEMY TAŃCZYĆ

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz
Spotkamy się w Nowym Jeruzalem
 
Nadejdzie dzień,
w którym wszystko spełni się
Co dawno już objawił Bóg
Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się
Nie poddawaj się