Śpiewnik

WYWYŻSZONY

Wywyższony,
zawsze będziesz wywyższony.
Jesteś godzien honoru i czci.
Zawsze będę
stać przed Tobą, by Cię wielbić
i sławić przez wszystkie moje dni.

POWRÓT