Śpiewnik

MY, TWOJE DZIECI

My, Twoje dzieci, szukamy twarzy Twej.

Przychodzimy śmiało

Przed Twój tron,

Boś łaskaw jest

By miłość wyznać

I wsłuchać się

w Twój głos.

Jesteś naszym ojcem, więc radośnie serca brzmią.

POWRÓT