Śpiewnik
BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko,
blisko Jesteś Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie,
już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia
karmisz moją duszę.

 

POWRÓT