Śpiewnik

TWOJA MIŁOŚĆ

 

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr,

otwieram się i czuję znów, że...

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że
nieskończenie dobry Święty Duch,
Ogarnia mnie.

 

POWRÓT