Śpiewnik

PRAGNĘ MIŁOŚCI TWEJ

 

Pragnę miłości Twej,
wołam do Ciebie tęsknotą
Tylko Ty Panie masz taką moc
by ukoić mnie
Przyjdź i opatrz me rany

Dotknij mego serca bykochało
Przebacz niewiarę, nadzieję zbudź, rozpal mnie

Duchu Święty, przyjdź z mocą swą,
rozpal mnie

Żar miłościw mej duszy stwórz,
Uwielbiam Cię 
Pragnę miłości Twej, wołam do Ciebie tęsknotą>
Tylko Ty Panie masz taką moc by ukoić mnie
Pragnę żyć, oddawać Ci chwałę,
Wielbić Cię całym życiem swym
Chwałę Twą, Panie, ogłaszam dziś, kocham Cię

 

POWRÓT