Śpiewnik

BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ

 

Bo góry mogą ustąpić, bo góry moga ustąpić

i pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać. 2x

Ale miłość moja, miłość moja

nigdy nie odstąpi od Ciebie -

Mówi Pan, mówi Pan

 

POWRÓT