Śpiewnik

BOŻE, TWA ŁASKA

Boże Twa łaska nad nami jest

Twoja miłość przychodzi wciąż

Działasz mocy pośród nas

Przenikasz serca gładzisz grzech

 

Ref. My chcemy więcej Ciebie więcej łaski Twej

Pragniemy więcej Ciebie, więcej miłości Twojej

 

POWRÓT