Śpiewnik

ZAŚPIEWAĆ CHCĘ MIŁOŚCI PIEŚŃ

Zaśpiewać chcę miłości pieśń

Memu Zbawcy, Jezusowi          

Za dzieła Twe wysławiam Cię  

Kochany Zbawco, drogi Jezu

Raduję się, bo nazwałeś mnie Swym

Tylko z Tobą pragnę żyć      

/W Twych ramionach się skryć /x2  

Więc przytul mnie i pozwól mi  

W Twych ramionach być      

 

POWRÓT