Śpiewnik

PRZYBLIŻAM SIĘ DO TRONU ŁASKI

Przybliżam się do tronu łaski, by otrzymać miłosierdzie,                                                     
 moc i pokój, miłość Ojca, gdzie jedyne jest zbawienie
w Tobie Boży Synu, w Tobie nasz Panie.

Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię,
jesteś godzien chwały i czci.  
Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię,

jesteś godzien chwały i czci.

 

POWRÓT