Śpiewnik

OTO ON, NASZ PAN I KRÓL

To On, nasz Pan i Król

Odziany w majestat Swój

Ziemio raduj się, ziemio raduj się

Okrywa światłość Go

Ucieka ciemność i zło

Drży na Jego głos, drży na Jego głos

 

Jak wielki jest Bóg

Jak wielki jest Bóg

Jak wielki jest

Nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma

Od wieków na wieki trwa

Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On

Jedyny w Trójcy Bóg

Ojciec, Syn i Duch

Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem

 

POWRÓT