Śpiewnik

WSZYSTKIE NARODY KLASKAJCIE W DŁONIE

 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią.

Ref.:
Śpiewajcie, wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem,
śpiewajcie Królowi.

Bo Bóg króluje nad narodami,
bo Bóg zasiada na swym świętym tronie,
bo Bóg jest Królem całej ziemi,
więc hymn śpiewajcie:

Ref.: Śpiewajcie ...

 

POWRÓT